Organisatie

De organisator van deze actie is KAWAI Europe GmbH

Spelregels

Test de nieuwe Shigeru Kawai vleugels (Dealers).

Vul de beoordelingskaart volledig in en doe deze in de Shigeru Kawai box. U neemt dan automatisch deel aan de verloting van de prijs.

Om deel te nemen aan deze Loterij is het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens in de daarvoor bedoelde vakken van het formulier volledig invult.

Het kopen van producten of diensten beïnvloed de loterij niet.

Deelname vanaf 18 jaar. Uitgesloten van deelname aan de Shigeru Kawai Testweken zijn de dealers, vertegenwoordigers en medewerkers van Kawai Europe GmbH en andere ondernemingen die met deze actie te maken hebben.

De winnaar wordt onder alle deelnemers van de Shigeru Kawai test actie uitgeloot en krijgt in oktober 2013 (op zijn laatst op 31-10-2013) per mail of per post bericht.

De aanspraak op de prijs vervalt na 3 maanden als er niet is gereageerd.

De deelnemer vrijwaart Kawai van aanspraken van derden in verband met enige schade die verband houdt met deelname aan deze actie dan wel een niet-nakoming van deze algemene voorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Met deelname aan de verloting stemt u in om over de nieuwsberichten en aanbiedingen in samenhang met het merk Shigeru Kawai geïnformeerd te worden

PRIJS

De winnaar(es) nodigen wij uit bij Kawai Europe te Krefeld. Hier stellen wij u een Shigeru Kawai concertvleugel, een geluidstechnieker en een pianotechnieker beschikbaar om uw eigen solo piano CD op te nemen. (incl. reiskosten binnen Europa, 2 opname dagen en overnachtingen)

Een paar weken later heeft u uw (eerste?) eigen CD in handen. U krijgt van Kawai Europe 200 CD’s in een hoes met een vierzijdig tekstboekje.Le jeu-concours Shigeru Kawai

Du 1. Mai au 30. September 2013
Testez le modèle Shigeru Kawai Premium
…et produisez votre propre CD!

Organisateur

L’organisateur de cet évènement est la société KAWAI Europa GmbH

Condition de participation

Testez le nouveau Shigeru Kawai piano chez un de nos partenaires près de chez vous.

Remplissez de façon exhaustive le coupon de jeu et mettez-le dans la Losbox prévue à cet effet. Vous êtes ainsi automatiquement inscrit au tirage au sort final.

Afin de participer à notre jeu-concours il est impératif que les informations personnelles du participant soient inscrites dans les cases du coupon de jeu correspondantes.

L’acquisition de produit ou de service n’influe en aucun cas lors du tirage au sort.

Toute personne de plus de 18 ans est autorisée à prendre part au jeu. N’ont pas le droit de prendre part au concours, tout représentant légal ou collaborateur de la société KAWAI Europa GmbH ou de tout autre société étant impliquée dans la réalisation du jeu concours.

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort à la fin du jeu-concours Shigeru Kawai (30/9/2013) et sera prévenu par mail/courrier au plus tard le 31/10/2013. La revendication du gain est valable jusqu’à trois mois après le compte-rendu des résultats.

Par votre participation au tirage au sort, vous déclarez accepter de recevoir des informations et des offres de la part de la marque Shigeru Kawai. Vous pouvez mettre fin à l’utilisation de vos donnez à des fins commerciales à tout moment.

La décision du jury est sans appel.

Gagnant

Le(la) gagnant(e) sera inviter au siège de KAWAI Europe à Krefeld. Nous lui présenterons la Shigeru Kawai Konzertflügel et le mettrons en relation avec un ingénieur du son et un fabricant de piano pour l’enregistrement du CD. Sont inclus dans le gain le voyage (d’Europe uniquement) ainsi que 2 jours d’enregistrement et une nuit.

Quelques semaines après vous tiendrez votre premier CD dans vos mains.

Vous recevrez 200 CD de notre part, dans leurs étuis, accompagnés d’un livret de 4 page.